Op woensdag 30 juni 2021 stemde het Europees parlement voor de ban op wegwerpplastic. Dit zou een goede zaak kunnen zijn, mocht hier geen volledige groep mensen uit de boot vallen.

Je gaat me nergens horen vertellen dat het minimaliseren van plastic een slechte zaak is, integendeel. Ikzelf gebruik al jaren een alternatief en heb telkens mijn eigen, metalen, rietjes bij. Maar ik heb dan ook geen beperking en dus zal deze ban voor mij niets veranderen aan mijn levenskwaliteit.

Je gaat me wel horen zeggen dat de Europese Unie gewoon géén gehoor geeft aan een deel van zijn bevolking…

Gisteren (17/06) zat ik, als alumni, na vijf jaar aan de andere kant van de jurytafel (of in deze, de andere kant van het scherm). Zo mocht ik mee beslissen over de eindwerken die enkele IMD (Interactive Multimedia Design) studenten ons kwamen voorleggen. Eindelijk kon ik een beeld vormen van de onderdelen waarop mijn eindwerk vijf jaar geleden werd gequoteerd.

Britain’s Got Talent Jury / Judges
Britain’s Got Talent Jury / Judges
Source: WalesOnline

Ik was al dagen op voorhand aan het mijmeren over hoe streng ik al dan niet zou zijn, maar achteraf bekeken was die strengheid nergens voor nodig. Als er één ding is dat ik de laatste vijf jaar geleerd heb…

Hello my name is Hannelore and I’m a UX / UI designer at Pàu. I am very passionate about the psychological and neurological aspect of design. But next to all that, I am one of the people with cognitive disorders.

At 16 I was diagnosed with Graves Disease, an auto-immune disease. “But that’s not cognitive, I hear you think.” True, It wouldn’t be, if one of the main symptoms, if left untreated, is manic depression. I’m following a prescribed treatment now, which is being very helpful. But I occasionally relapse in a severe depression episode. I am still very sensitive…

Er wordt de laatste tijd meer rekening gehouden met gebruiksvriendelijkheid op het web. En dat is enkel positief. Developers en Designers hebben tegenwoordig redelijk wat tools om na te gaan of hun werk wel voldoet aan de eisen van het WCAG.

WCAG is geen toverspreuk en is ook niet terug te vinden in ‘Fabeldieren en waar ze te vinden’.

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Richtlijnen waar je aan moet voldoen zodat je website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is voor mensen met een beperking. Het gaat hier dan vooral over mensen met een fysieke beperking (blind, motorisch, …)

Toch wordt…

Vacature: Wij zoeken een UX/UI designer die User Research wil doen en deze vervolgens visueel wil omzetten. Contractduur: 6 maanden.

Het klinkt ideaal, zo’n duizendpoot of een ‘hybride’ zoals ze dat tegenwoordig noemen. Veel bedrijven hopen namelijk maar 1 persoon in dienst te nemen voor meerdere functies. Goedkoper zal het zeker zijn, maar is het ook kwalitatief?

Een fout die vaak gemaakt wordt als het op UX en UI aankomt, is dat men vaak denkt dat beide niet veel van elkaar verschillen. “Je maakt wireframes en vervolgens kleur je ze in.” Als het zo simpel zou zijn als het klinkt…

Gebruik met andere doeleinden.

Volgens recent onderzoek is gebleken dat kinderen tegenwoordig al van hun 9 jaar in het bezit zijn van een eigen smartphone. Deze kinderen maken uiteraard ook gebruik van applicaties. Volwassenen gebruiken apps vaak voor social-media, online winkelen, entertainment, etcetera. Kinderapplicaties hebben, naast entertainment vaak ook leren als doel.

Twee kinderen die op hun smartphone spelen.
Twee kinderen die op hun smartphone spelen.
Photo by McKaela Lee on Unsplash

Het device in de kinderhand.

Kinderen gebruiken applicaties op een heel andere manier, dat begint al bij de manier van vasthouden van een device. Zo zal een kind frequent mijn zijn vingers het scherm vasthouden terwijl hij met het andere hand binnen de app navigeert. Dit resulteert vaak…

Hannelore Goovaerts

Ambitious UX & UI Designer. Let’s make the world prettier and above all more accessible.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store